COOKIE STATEMENT

Artikel 1 – Definities (woordbetekenis)

Fietsmodus.nl maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers van onze site de site gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Geen persoonsgegevens

Cookies bevatten een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Fietsmodus.nl kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te herkennen.

Webstatistieken

Fietsmodus.nl meet het websitebezoek met het open source webstatistiekenpakket Piwik. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens:

  • de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox);
  • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
  • welke pagina’s bezocht zijn;
  • foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Cookies

In onderstaande tabel zijn alle cookies weergegeven die tijdens een bezoek aan fietsmodus.nl geplaatst kunnen worden. In de eerste kolom staat de naam van het cookie, in de tweede kolom wordt uitleg gegeven over de informatie die met het cookie gemeten wordt en in de laatste kolom is weergegeven hoe lang het cookie bewaard wordt.

Naam Doel Geldigheid
_pk_id Cookie wordt geplaatst door het webanalysepakket Piwik. Hiermee kan worden bepaald of de bezoeker nieuw is of al eerder de site heeft bezocht. 2 jaar
_pk_ses Cookie wordt geplaatst door het webanalysepakket Piwik. Hiermee kan worden bepaald welke pagina’s er tijdens een bezoek zijn geraadpleegd. 30 minuten
_pk_ref Cookie wordt geplaatst door het webanalysepakket Piwik. Hiermee kan worden bepaald vanaf welke site / webpagina fietsmodus.nl bezocht is. 6 maanden

Meer informatie

Wet bescherming persoonsgegevens

Handleiding Wet bescherming persoonsgegevens (PDF, 1.1MB)

Bestanden in het PDF-formaat kunnen o.a. worden bekeken met het gratis programma Adobe Reader.

Opt-out

Als je niet wil dat je bezoek aan fietsmodus.nl met webanalysepakket Piwik gemeten wordt, kun je hiervan afzien. Er worden dan geen gegevens meer verzameld over je bezoek aan fietsmodus.nl.