PRIVACY

Privacy en Cookies 'FIETSMODUS'

Algemeen

Op deze pagina kun je lezen hoe het betrokken ministerie – in dit geval het Ministerie van Infrastructuur en Milieu– omgaat met persoonsgegevens die door deelname binnenkomen.


Gebruik GPS

De App slaat geen GPS gegevens op maar zet deze direct om in verdiende punten. App maakt enkel verbinding met een server wanneer de gebruiker aangeeft de kans op een prijs te willen verzilveren. Ook dan worden er geen locatie-gegevens opgeslagen.


Gebruik gegevens bij verzilveren prijs


De App slaat enkel emailadres en geboortejaar op de server.

Uitgangspunt is dat het verstrekken van deze persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Voor de actie ‘Fietsmodus’ wordt om een emailadres gevraagd, zodat een gewonnen prijs verzilverd kan worden. We vragen om je leeftijd om inzicht te krijgen welke leeftijdsgroepen de App gebruiken en meedoen aan de actie. We gebruiken de gegevens alleen voor de genoemde doeleinden en worden een week na de actie vernietigd.
Persoonsgegevens die in het kader van de actie worden verkregen, worden daarbij strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.


PrivacyRechten over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan, kunnen worden ontleend aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), die op 1 september 2001 in werking is getreden.

Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld. De Autoriteit Persoonsgegeven (voorheen Cbp: College Bescherming Persoonsgegevens) is toezichthouder op deze wet.
Op grond van deze wet worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden bewaard. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Ook worden ze niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is.
De wet geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor opsporing, als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. Als ministeries informatieprofielen bijhouden op hun website, wordt dat van tevoren meegedeeld. De profielen zijn uitsluitend bedoeld om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker. Als je niet wilt dat jouw persoonsgegevens in een informatieprofiel worden verwerkt, kun je dat in een mail aangeven.

Cookies en webstatistiekenDe App fietsmodus maakt gebruik van enkele cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers de App gebruiken. De App maakt gebruik van IDFA (Identifier for advertising) voor iOS en AAID (Google Advertising ID) alleen om de download conversie te meten. We meten via welke website men in de Appstore/Google Play komt. Deze informatie helpt ons om de dienst en de website te verbeteren.
De analytische cookies bevatten een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. De ministeries kunnen deze cookies niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Ook kunnen deze cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te herkennen. De anonieme gegevens worden alleen gebruikt om de dienst en de website te verbeteren en geeft ze niet aan derden.


Publicatiedatum 10 augustus 2016